Nội quy – Quy chế

Quyết định 174/QĐ-TLĐ 2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Quyết định 174/QĐ-TLĐ 2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Lượt xem:

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ——-Số: 174/QĐ-TLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt [...]

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020   THÔNG TƯ BAN HÀNH [...]

Quy chế chuyên môn năm học 2021 – 2022 giáo viên Tiểu học (st)

Quy chế chuyên môn năm học 2021 – 2022 giáo viên Tiểu học (st)

Lượt xem:

Quy chế chuyên môn năm học 2021 – 2022 được lập ra để quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác của giáo viên trong năm học 2021 – 2022. Đồng thời, cũng quy định hồ sơ [...]

Mẫu nội quy học sinh Tiểu Học (4 mẫu)

Mẫu nội quy học sinh Tiểu Học (4 mẫu)

Lượt xem:

Nội quy trường Tiểu học – Mẫu 1 TRƯỜNG………. Số: …- NQ… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o—– ….ngày …tháng …năm…….. NỘI QUI HỌC SINH 1. Yêu quí [...]

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Lượt xem:

Quy định mới về đánh giá học sinh Tiểu học Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 04/09 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về đánh giá học sinh tiểu học và [...]

Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới (st)

Hướng dẫn quy trình kết nạp Đảng viên mới (st)

Lượt xem:

Để trở thành một Đảng viên chính thức, cần trải qua lớp nhận thức về Đảng, làm hồ sơ, thẩm tra lý lịch, rồi mới được kết nạp Đảng. Sau đó, phấn đấu 12 tháng sau mới trở thành Đảng viên [...]