Văn bản Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023 29-8-2022 Tải về
2 Công văn 4088/BGDĐT-GDTH 25-8-2022 Tải về
3 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học 2022-2023 25-8-2022 Tải về
4 Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH 21-7-2022 Tải về
5 Công văn thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022 diện Hiệp định 3-6-2022 Tải về
6 Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH 19-4-2022 Tải về
7 V/v tổ chức dạy học môn Anh văn và môn Tin học theo CT GDPT 2018 cấp Tiểu học 9-3-2022 Tải về
8 Số 4096 /BGDĐT-CNTT 20-9-2021 "v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê giáo dục" Tải về
9 Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH 16-9-2021 Tải về
10 Số 2345/BGDDT-GDTH 7-6-2021 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học. Tải về
11 Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH 7-6-2021 Tải về
12 Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH 18-12-2020 Tải về
13 Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 3-10-2017 Tải về
14 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
15 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về