Dạy và Học

Tin học 5, chủ đề 3

Tin học 5, chủ đề 3

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/638e9f5c58910f001d05d94d [...]

Tin học 5, chủ đề 2

Tin học 5, chủ đề 2

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/638e9a56685a95001e5c863c [...]

Tin học 5, chủ đề 1

Tin học 5, chủ đề 1

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/6352616ad3e931001ea6a178 [...]

Tin học 4, chủ đề 4

Tin học 4, chủ đề 4

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/62402663f0bee1001eec2d80 [...]

Tin học 4, chủ đề 3

Tin học 4, chủ đề 3

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/61e7649333b59a001d5b8945 [...]

Tin học 4, chủ đề 2

Tin học 4, chủ đề 2

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/62450a95f20dbc001d6c16d3 [...]

Tin học 4, chủ đề 1

Tin học 4, chủ đề 1

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/63525d28ce5291001de3f091 [...]

Tin học 3, chủ đề 2

Tin học 3, chủ đề 2

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/638e96f29ab097001de50af5 [...]

Tin học 3, chủ đề 1

Tin học 3, chủ đề 1

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/633bc44c158d31001e4b2105 [...]

Tin học 3, chủ đề 3

Tin học 3, chủ đề 3

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/638e9d4e43cdf4001e49429a [...]

Trang Web đầy đủ kiến thức, tài liệu từ lớp 1 đến lớp 12

Trang Web đầy đủ kiến thức, tài liệu từ lớp 1 đến lớp 12

Lượt xem:

https://tech12h.com/ [...]

Bài giảng Powerpoint lớp 5 cả năm (11 môn)

Bài giảng Powerpoint lớp 5 cả năm (11 môn)

Lượt xem:

https://1drv.ms/u/s!AmszUwcqckgdgukZzwPrG7jPCxevww?e=IxQM3U [...]

Trang 1 / 1112345...10...Cuối »