Hành trình Địa chỉ đỏ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2022-2023.
Được sự cho phép của lãnh đạo nhà trường, được sự hỗ trợ của anh chị phụ trách, CMHS.
Liên đội trường TH Nguyễn Du đã tổ chức cho gần 200 em đội viên đến với địa chỉ đỏ (Nhà đày BMT)
Hành trình đến với địa chỉ đỏ là hành trình hết sức ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương, đất nước; nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực tự cường cho thiếu nhi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống của tổ chức Đội!
a276bb3e0e32d06c8923 347817445_268242342247874_9113396455199905010_n (1) 348220007_235431339130685_7627167361850439166_n 348223016_756892149501313_290786024907385366_n 348219387_995626234765420_7932515505662207416_n 347619079_127292660357232_854149541218592970_n 347791219_970214444398125_7923116163914974517_n 348228958_213566434779994_1142939380603542800_n 348435857_1432630170882927_3875771759416716946_n 347863223_256589396868042_4444675158629626316_n 347627937_1261739514506052_1128124873235121127_n 348244013_609431637585924_8551201344842143151_n 347780810_2264612930412157_5376122958040437950_n 348221615_1150126335851521_6319635632033106145_n 347852329_762420085603862_5714972314530120181_n 347774249_1818742725189722_1128874198370168972_n 348240451_1164846844185657_1177704693289609233_n 347795966_603596658366995_325789655497257195_n 348219380_174198368933666_7403385523030794012_n 347839729_238372315473640_8513953429208293618_n 348426853_637349977830361_5656174527108235899_n 347871651_1046799276285582_5425765494795918943_n 348236452_279998464468723_5354772139737724012_n 348286525_625810259427519_5043490358256368086_n 348220007_3488519564728444_5681619774953209509_n 347817445_268242342247874_9113396455199905010_n