Văn bản Sở GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 CV cập nhật thông tin kết nối Internet và ứng dụng CNTT trên CSDL ngành (hd sử dụng) 20-7-2022 Tải về
2 Cập nhật thông tin trên CSDL ngành 20-7-2022 Tải về
3 VB triển khai kêu gọi Ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 2022 18-7-2022 Tải về
4 CV triển khai tiếp tục việc ký số trên văn bản điện tử 18-7-2022 Tải về
5 tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 11-7-2022 Tải về
6 v/v tham gia giải thưởng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 11-7-2022 Tải về
7 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20-6-2022 Tải về
8 CV triển khai đăng ký tài khoản định danh điện tử 15-6-2022 Tải về
9 Công văn hướng dẫn tuyển sinh và tổ chức lớp học năm học 2022-2023 đối với GDTX 13-6-2022 Tải về
10 CV triển khai về rà soát thông tin trên trang TTĐT 2-6-2022 Tải về
11 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 2-6-2022 Tải về
12 CV_ Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6) và kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022) 1-6-2022 Tải về
13 tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2022, dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 31-5-2022 Tải về
14 Triển khai Công điện số 708/CĐ-BYT ngày 26/5/2022 của Bộ Y tế 31-5-2022 Tải về
15 TRAO GIẢI THƯỞNG HS ĐẠT GIẢI HỘI THI OLYMPI 28-5-2022 Tải về
16 KH thực hiện KH 259 của UBND tỉnh về chương tình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số 26-5-2022 Tải về
17 Công văn triển khai cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 20-5-2022 Tải về
18 CV triển khai hưởng ứng Ngày hội sống Xanh “Đổi rác lấy quà” 22-4-2022 Tải về
19 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 13-3-2022 Tải về
20 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022 19-11-2021 Tải về