Nội quy – Quy chế

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mới nhất 2023?

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mới nhất 2023?

Lượt xem:

Cho tôi tham khảo: Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mới nhất 2023? Câu hỏi của Chị Trang (Nghệ An) Nội dung chính Tiêu chí để xếp loại chất lượng giáo viên ở mức hoàn thành xuất [...]

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2023

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm mới nhất 2023

Lượt xem:

 (Hướng dẫn 25-HD/BTCTW) Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2023 mới nhất là mẫu nào? Khi viết kiểm điểm đảng viên cuối năm 2023 [...]

Toàn bộ quyền của giáo viên tiểu học từ ngày 20/10/2020

Toàn bộ quyền của giáo viên tiểu học từ ngày 20/10/2020

Lượt xem:

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh Theo Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020, giáo viên, nhân viên có các quyền sau đây: >> NLĐ có thể [...]

Đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 03 mức độ

Đề kiểm tra của học sinh tiểu học chỉ còn 03 mức độ

Lượt xem:

Ngày 04/9/2020, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học. >> Mới: Giáo viên tiểu học được chấm 0 điểm bài kiểm tra >> Đề xuất 03 hình thức kỷ luật học sinh cấp [...]

Không thực hiện thanh tra quá 01 lần/năm học/đơn vị

Không thực hiện thanh tra quá 01 lần/năm học/đơn vị

Lượt xem:

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân Chuyên viên pháp lý Thùy Liên Ngày 11/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn 3530/BGDĐT-TTr hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021. >> 05 điều giáo viên tiểu [...]

Bỏ quy định ‘giáo viên không được sử dụng di động khi đang dạy học’ tại Điều lệ trường tiểu học

Bỏ quy định ‘giáo viên không được sử dụng di động khi đang dạy học’ tại Điều lệ trường tiểu học

Lượt xem:

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu Chuyên viên pháp lý Quý Nguyễn Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học . >> Không thực hiện thanh tra quá 01 lần/năm [...]

Trường hợp học sinh cấp 2, 3 được dùng điện thoại trong giờ học

Trường hợp học sinh cấp 2, 3 được dùng điện thoại trong giờ học

Lượt xem:

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học bắt đầu [...]

TT21/2020/BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD

TT21/2020/BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD

Lượt xem:

[...]

Quyết định 174/QĐ-TLĐ 2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Quyết định 174/QĐ-TLĐ 2020 ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Lượt xem:

  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ——-Số: 174/QĐ-TLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt [...]

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Lượt xem:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 28/2020/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2020   THÔNG TƯ BAN HÀNH [...]

Quy chế chuyên môn năm học 2021 – 2022 giáo viên Tiểu học (st)

Quy chế chuyên môn năm học 2021 – 2022 giáo viên Tiểu học (st)

Lượt xem:

Quy chế chuyên môn năm học 2021 – 2022 được lập ra để quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ công tác của giáo viên trong năm học 2021 – 2022. Đồng thời, cũng quy định hồ sơ [...]

Mẫu nội quy học sinh Tiểu Học (4 mẫu)

Mẫu nội quy học sinh Tiểu Học (4 mẫu)

Lượt xem:

Nội quy trường Tiểu học – Mẫu 1 TRƯỜNG………. Số: …- NQ… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o—– ….ngày …tháng …năm…….. NỘI QUI HỌC SINH 1. Yêu quí [...]

Trang 1 / 212