Phòng chống bệnh thành tích

Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh (st)

Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh (st)

Lượt xem:

TIN MỚI NHẤT Phòng và chống “bệnh” thành tích, háo danh  25/09/2019 21:37 PM Cùng với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, [...]

Chống bệnh thành tích trong giáo dục cần thay đổi từ truyền thông ̣̣(st)

Chống bệnh thành tích trong giáo dục cần thay đổi từ truyền thông ̣̣(st)

Lượt xem:

QUANG ĐẠI  –  Chủ nhật, 03/04/2022 14:23 (GMT+7) Một nguyên nhân góp phần làm trầm trọng thêm bệnh thành tích trong giáo dục là xu hướng truyền thông thường chú trọng hơi quá các danh hiệu, giải thưởng, hoạt động bề [...]