Dạy và Học

Toán Violympic lớp 5 cấp trường

Toán Violympic lớp 5 cấp trường

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/651e7a65e1c762eb2f559ab4 [...]

Toàn Violympic lớp 4 ôn tập

Toàn Violympic lớp 4 ôn tập

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/651e7c47d62094e91f5a1d0b [...]

Toán Violympic lớp 3

Toán Violympic lớp 3

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/651eb1f7ca842993d79d3cc1 [...]

Toàn Violympic lớp 2 vòng 1

Toàn Violympic lớp 2 vòng 1

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/651eb4ac5072ef2ede5aa795 [...]

Toán Violympic 4 vòng 1

Toán Violympic 4 vòng 1

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/652661140bdd7514c740d25a [...]

Bộ lắp ghép mô hình KT Công nghệ 4

Bộ lắp ghép mô hình KT Công nghệ 4

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/65548a66a906bad2fe71ec3f [...]

Kiểm tra giữa kỳ I Công nghệ 4

Kiểm tra giữa kỳ I Công nghệ 4

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/651d0cd9ef993f4b4739eedf [...]

Kiểm tra Tin học 3 cuối kỳ I

Kiểm tra Tin học 3 cuối kỳ I

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/63aa4a85012944001de7ff51 [...]

Tin học 3 chủ đề 3

Tin học 3 chủ đề 3

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/638e9d4e43cdf4001e49429a [...]

Tin học 3 chủ đề 2

Tin học 3 chủ đề 2

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/638e96f29ab097001de50af5 [...]

Tin học 3 chủ đề 1

Tin học 3 chủ đề 1

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/633bc44c158d31001e4b2105 [...]

Công nghệ 3

Công nghệ 3

Lượt xem:

https://quizizz.com/embed/quiz/655c616b5b9380d97c52ea09           [...]

Trang 1 / 1212345...10...Cuối »