Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 14-7-2022 Tải về
2 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng covid 19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi 11-7-2022 Tải về
3 Về việc thông báo tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản năm 2022 14-6-2022 Tải về
4 Quyết định ban hành đề án” tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2027 14-6-2022 Tải về
5 Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 13-6-2022 Tải về
6 Kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng huyện cư Jút năm 2022 3-6-2022 Tải về
7 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng covid 19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 trên địa bàn huyện cư Jút 3-6-2022 Tải về
8 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021-2022 2-6-2022 Tải về
9 V/v đôn đốc thực hiện Công điện số 398/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 2-6-2022 Tải về
10 Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 1-6-2022 Tải về
11 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 20-5-2022 Tải về
12 Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số M’Nông và Ê đê trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 22-4-2022 Tải về
13 PHÊ DUYỆT SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC THỤ HƯỞNG MÁY TÍNH BẢNG TỪ CHƯƠNG TRÌNH “SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM” 30-3-2022 Tải về
14 QĐ thon, vùng đặc biệt khó khăn (ĐăkNông) 4-6-2021 Tải về