KẾ HOẠCH Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc và Đại hội Công đoàn huyện Cư Jút lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (DOCX, 38KB)