Tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2571/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước trẻ em, nhất là trong dịp học sinh nghỉ hè năm 2022; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

– Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 14/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, Công văn số 1810/UBND-KGVX ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em.

– Triển khai, thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước.

– Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; rà soát, đề xuất kịp thời các biện pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết quả thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo

– Triển khai phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, học sinh, đặc biệt trước kỳ nghỉ hè; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

– Tiếp tục triển khai phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học; đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý, giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học, nghỉ hè để đảm bảo an toàn, phòng, chống đuối nước.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

– Vận động, đề cao trách nhiệm của gia đình trong việc trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ và kỹ năng phòng, chống đuối nước, chủ động đưa con đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

– Triển khai, hướng dẫn việc xây dựng, bảo dưỡng hệ thống bể bơi tại các thiết chế thể dục, thể thao và khuyến khích các cơ sở dịch vụ thể thao và du lịch có bể bơi hỗ trợ các lớp dạy bơi an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp thực hiện việc phối hợp với cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương tiếp nhận, quản lý, tổ chức hoạt động hè tại địa bàn dân cư, trong đó chú trọng các hoạt động rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

– Chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ngành, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em.

– Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm (ao, hồ, sông, suối…. khu vực nước sâu nguy hiểm) có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng, ngừa, khắc phục (làm rào chắn, lắp biển cảnh báo, cảnh giới, nhắc nhở…).

– Chỉ đạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi trong các cơ sở giáo dục; chỉ đạo tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, trẻ em, học sinh và cộng đồng dân cư trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường; tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè.

– Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương.

Huy Hoàng