Lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

khai giảng IMG_0708 IMG_0711 IMG_0714 IMG_0716 IMG_0734 IMG_0741 IMG_0750 IMG_0754 IMG_0766 IMG_0764 IMG_0757 IMG_0720 IMG_0759 IMG_0767 IMG_0769 IMG_0772 IMG_0776 IMG_0777 IMG_0784 IMG_0798 IMG_0793 IMG_0789 IMG_0805 IMG_0809 IMG_0812 IMG_0819 IMG_0821 IMG_0825 IMG_0830 IMG_0833 IMG_0836 IMG_0838 IMG_0839 IMG_0842 IMG_0726 IMG_0845 IMG_0849 IMG_0852 IMG_0737 IMG_0707