Kế hoạch dạy học lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống ̣(tk)

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Phân phối chương trình lớp 3 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 3

Cấu trúc nội dung SGK Toán 3 gồm 16 chủ đề

Học kì I: 7 chủ đề, 44 bài học gồm 90 tiết

Học kì II: 9 chủ đề, 37 bài học gồm 85 tiết.

Cụ thể như sau:

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng

TUẦN 1

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG HỌC KÌ I ( 18 tuần x 5 tiết/tuần = 90 tiết) 90
Bài 1: Ôn tập các số đến 1 000 2 tiết
1
2
Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 2 tiết
3
4
Bài 3. Tìm thành phàn trong phép cộng, phép trừ 2 tiết
5
TUẦN 2 6
Bài 4. Ôn tập bảng nhân 2, 5; bảng chia 2,5 2 tiết
7
8
Bài 5. Bảng nhân 3, bảng chia 3 2 tiết
9
10
TUẦN 3 Bài 6. Bảng nhân 4, bảng chia 4 2 tiết
11
12
Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường 2 tiết
13
14
Bài 8. Luyện tập chung 3 tiết
15
TUẦN 4 16
17
CHỦ ĐỀ 2: BẢNG NHÂN, BẢNG CHIA Bài 9. Bảng nhân 6, bảng chia 6 2 tiết
18
19
Bìa 10. Bảng nhân 7, bảng chia 7 2 tiết
20
Tuần 5 21
Bài 11. Bảng nhân 8, bảng chia 8 2 tiết
22
23
Bài 12. Bảng nhân 9, bảng chia 9 3 tiết
24
25
TUẦN 6 26
Bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia 2 tiết
27
28
Bài 14. Một phần mấy 2 tiết
29
30
TUẦN 7 Bài 15. Luyện tập chung 2 tiết
31
32

CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG, HÌNH KHỐI

Bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng 2 tiết
33
34
Bài 17. Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn 1 tiết
35
TUẦN 8 Bài 18. Góc, góc vuông, góc không vuông 1 tiết
36
Bài 19. Hình tam giác, hình tứ giác. Hình vuông, hình chữ nhật 3 tiết
37
38
39
Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí 2 tiết
40
TUẦN 9 41
Bài 21. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật 1 tiết
42
Bài 22. Luyện tập chung 2 tiết
43
44
CHỦ ĐỀ 4: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 100 Ôn tập và kiểm tra đánh giá 45
Bài 23. Nhân số có 2 chữ số với số có một chữ số 2 tiết
46
Tuần 10 47
Bài 24. Gấp một số lên một số lần 2 tiết
48
49
Bài 25. Phép chia hết, phép chia có dư 2 tiết
50
51

Tuần 11

Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 3 tiết
52
53
54
Bài 27. Giảm một số đi một số lần 2 tiết
55

TUẦN 12

56
Bài 28. Bài toán giải bằng hai phép tính 2 tiết
57
58
Bài 29. Luyện tập chung 2 tiết
59
60

TUẦN 13

CHỦ ĐỀ 5: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI, KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH, NHIỆT ĐỘ. Bài 30. Mi – li – mét 2 tiết
61
62
Bài 31. gam 1 tiết
63
Bài 32. Mi – li – lít 1 tiết
64
Bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ 1 tiết
65

TUẦN 14

Bài 34. Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị mi-li-mét, gam, mi-li-lít, độ C 2 tiết
66
67
Bài 35. Luyện tập chung 2 tiết
68
69

CHỦ ĐỀ 6: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. 2 tiết
70
71
Bài 37. Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số 2 tiết
72
73
Bài 38. Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số 4 tiết
74
75

TUẦN 15

76
77
Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 2 tiết
78
79
Bài 40. Luyện tập chung 2 tiết
80
81
Bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 3 tiết
82
83
84
Bài 42. Ôn tập biểu thức số 2 tiết
85
86
Bài 43. Ôn tập hình học và đo lường 2 tiết
87
88
Bài 44. Ôn tập chung 2 tiết
89
90
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I 1 tiết
Học kì 2: 5 tiết x 17 tuần = 85 tiết
CHỦ ĐỀ 8: CÁC SỐ ĐẾN 10 000 Bài 45. Các số có 4 chữ số. Số 10 000 3 tiết
91
92
93
Bài 46. So sánh các số trong phạm vi 10 000 2 tiết
94
95
Bài 47. Làm quen với chữ số La Mã 2 tiết
96
97
Bài 48. Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm 1 tiết
98
Bài 49. Luyện tập chung 3 tiết
99
100
101

CHỦ ĐỀ 9: CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH PHẲNG

Bài 50. Chu vi hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật 3 tiết
102
103
104
Bài 51. Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét vuông 2 tiết
105
106
Bài 52. Diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật 3 tiết
107
108
109
Bài 53. Luyện tập chung 3 tiết
110
111
112

CHỦ ĐỀ 10: CỘNG TRỪ NHÂN CHIA TRONG PHẬM VI 10 000

Bài 54. Phép cộng trong phạm vi 10 000 2 tiết
113
114
Bài 55. Phép trừ trong phạm vi 10 000 2 tiết
115
116
Bài 56. Nhân số có bốn chữ số cho số có một chữ số 3 tiết
117
118
119
Bài 57. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 3 tiết
120
121
122
Bài 58. Luyện tập chung 3 tiết
123
124
125

CHỦ ĐỀ 11. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Bài 59. Các số có năm chữ số. Số 100 000 4 tiết
126
127
128
129
Bài 60. So sánh các số trong phạm vi 100 000 2 tiết
130
131
Bài 61. Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn 1 tiết
132
Bài 62. Luyện tập chung 3 tiết
133
134
135

CHỦ ĐỀ 12: CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 63. Phép cộng trong phạm vi 100 000 2 tiết
136
137
Bài 64. Phép trừ trong phạm vi 100 000 2 tiết
138
139
Bài 65. Luyện tập chung 1 tiết
140

CHỦ ĐỀ 13: XEM ĐỒNG HỒ, THÁNG NĂM , TIỀN VIỆT NAM

Bài 66. Xem đồng hồ. Tháng – năm 2 tiết
141
142
Bài 67. Thực hành xem đồng hồ. xem lịch 2 tiết
143
144
Bài 68. Tiền Việt Nam 2 tiết
145
146
Bài 69. Luyện tập chung 3 tiết
147
148
149

CHỦ ĐỀ 14: NHÂN CHIA TRONG PHẠM VI 100 000

Bài 70. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số 3 tiết
150
151
152
Bài 71. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số 3 tiết
153
154
155
Bài 72. Luyện tập chung 2 tiết
156
157

CHỦ ĐỀ 15: LÀM QUEN VỚI YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Bài 73. Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu 3 tiết
158
159
160
Bài 74. Khả năng xảy ra một sự kiện 1 tiết
161
Bài 75. Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu. 2 tiết
162
163

CHỦ ĐỀ 16: ÔN TẬP CUỐI NĂM

Bài 76. Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000 2 tiết
164
165
Bài 77. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 2 tiết
166
167
Bài 78. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 3 tiết
168
169
170
Bài 79. Ôn tập hình học và đo lường 2 tiết
171
172
Bài 80. Ôn tâp bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện 1 tiết
173
Bài 81. Ôn tập chung 2 tiết
174
175
Kiểm tra cuối năm học 1 tiết

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 3

Cấu trúc nội dung SGK Tiếng Việt 3

– Học kì I: 18 tuần, 16 tuần – 32 bài (4 chủ điểm), 1 tuần ôn giữa kì, 1 tuần ôn cuối kì

– Học kì II: 17 tuần, 15 tuần – 30 bài (4 chủ điểm), 1 tuần ôn giữa kì, 1 tuần ôn cuối kì

– TS tiết: 245 tiết/ 35 tuần; Số tiết trên tuần: 7 tiết/ tuần

Cụ thể như sau:

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng
1 CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG TRẢI NGHIÊM THÚ VỊ BÀI 1: NGÀY GẶP LẠI 3 tiết
Đọc: Ngày gặp lại 1,5 tiết – Tích hợp môn âm nhạc (Chủ đề 3: Mái trường thân yêu)- Tích hợp môn HĐTN (Chủ đề 1: Khám phá bản thân)- ĐDDH: Chuẩn bị video về một số cách chào hỏi thầy cô, bạn bè trong trường, Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Mùa hè của em 0,5 tiết Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Em yêu mùa hè 1 tiết – ĐDDH: Sưu tầm tranh ảnh về hoạt động của trẻ trong kì nghỉ hèSử dụng học liệu hành trang số
BÀI 2: VỀ TĂM QUÊ 4 tiết
Đọc: Về tăm quê 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Ôn chữ hoa: A, Ă, Â 0,5 tiết
Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động 1 tiết
Luyện tập: Viết tin nhắn 1 tiết
2 BÀI 3: CÁNH RỪNG TRONG NẮNG 3 tiết
Đọc: Cánh rừng trong nắng 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Sự tích loài hoa của mùa hạ 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Cánh rừng trong nắng 1 tiết
BÀI 4: LẦN ĐẦU RA BIỂN 4 tiết
Đọc: Lần đầu ra biển 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Đọc mở rộng: 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. 1 tiết Tích hợp mĩ thuật (Chủ đề 8: Bữa cơm gia đình)Tích hợp BVMT: Giáo dục và hướng dẫn các em về các hoạt động vệ sinh nhà cửa, vứt rác đúng nơi quy định.
Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại một hoạt động em đã cùng làm với người thân trong gia đình. 1 tiết
3 BÀI 5: NHẬT KÍ TẬP BƠI 3 tiết
Đọc: Nhật kí tập bơi 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Một buổi tập luyện 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng video các bước viết chữ B
Viết: Nghe – viết: Mặt trời nhỏ 1 tiết
BÀI 6: TẬP NẤU ĂN 4 tiết
Đọc: Tập nấu ăn 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Ôn chữ hoa B, C 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về từ chỉ hoạt động 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn về cách làm một món ăn 1 tiết
4 BÀI 7: MÙA HÈ LẤP LÁNH 3 tiết
Đọc: Mùa hè lấp lánh 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số, chuẩn bị thêm một số tranh ảnh, video về các loài cây trình chiếu trên powpoint.
Nói và nghe: Kể chuyện Chó Đốm con và mặt trời 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Mùa hè lấp lánh 1 tiết
BÀI 8: TẠM BIỆT MÙA HÈ 4 tiết
Đọc: Tạm biệt mùa hè 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng Video về cầu thủ đá bóng
Đọc mở rộng 1 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về mùa hè. Dấu hai chấm 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một người bạn 1 tiết – ĐDDH: Chuẩn bị một số trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, nu na nu nống,…
5 CHỦ ĐỀ 2: CỔNG TRƯỜNG MỞ RỘNG BÀI 9: Đi học vui sao 3 tiết
Đọc: Đi học vui sao 1,5 tiết Tích hợp môn mĩ thuật (Chủ đề 9: Thầy cô của em)Tích hợp đạo đức (Chủ đề 2: Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè)
Nói và nghe: Tới lớp tới trường 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nhớ – viết: Đi học vui sao 1 tiết
BÀI 10: CON ĐƯỜNG TỚI TRƯỜNG 4 tiết
Đọc: Con đường tới trường 1,5 tiết – ĐDDH: Thời khóa biểu của lớp học
Viết: Ôn chữ hoa D, Đ 0,5 tiết
Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với người mà em yêu quý 1 tiết
6 BÀI 11: LỜI GIẢI TOÁN ĐẶC BIỆT 3 tiết
Đọc: Lời giải toán đặc biệt 1,5tiết – ĐDDH: Tranh trong sách học sinh được trình chiếu trên Powpoint
Nói và nghe: Kê chuyện Đội viên tương lai 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Lời giải toán đặc biệt 1 tiết
BÀI 12: BÀI TẬP LÀM VĂN 4 tiết
Đọc: Bài tập làm văn 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng danh sách học sinh của lớp
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Từ ngữ về nhà trường. Dấu chấm hỏi 1 tiết
Luyện tập: Luyện viết đơn 1 tiết
7 BÀI 13: BÀN TAY CÔ GIÁO 3 tiết
Đọc: Bàn tay cô giáo 1,5 tiết – Tích hợp môn HĐTN (Chủ đề 3: Trường học hạnh phúc)- Tích hợp môn âm nhạc (Chủ đề 3: Mái trường thân yêu)
Nói và nghe: Một giờ học thú vị 0,5 tiết Sử dụng học liệu hành trang số
Viêt: Nghe – viết: Nghe thầy đọc thơ 1 tiết
BÀI 14: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT 4 tiết
Đọc: Cuộc họp của chữ viết 1,5 tiết – Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường: sau mỗi tiết học vẽ và các buổi học, vệ sinh sạch sẽ chỗ ngồi, vứt rác vào thùng rác
Viết: Ôn chữ hoa E, Ê 0,5 tiết
Luyện tập: Câu kể. Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu về bản thân 1 tiết
8 BÀI 15: THƯ VIỆN 3 tiết
Đọc: Thư viện 1,5 tiết
Nói và nghe: Kể chuyện Mặt trời mọc ở .. đằng Tây! 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Thư viện 1 tiết
BÀI 16: NGÀY EM VÀO ĐỘI 4 tiết
Đọc: Ngày em vào đội 1,5 tiết – Tích hợp môn đạo đức (Chủ đề 5: bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình)
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thư viện. Câu cảm 1 tiết
Luyện tập: Luyện viết thông báo 1 tiết
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 7 tiết
9 Ôn tập giữa học kì 1(T1) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 1(T2) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 1(T3) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 1(T4) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 1(T5) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 1(T6) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 1(T7) 1 tiết
10 CHỦ ĐỀ 3: MÁI NHÀ YÊU THƯƠNG. BÀI 17: NGƯỠNG CỬA 3 tiết
Đọc: Ngưỡng cửa 1,5 tiết Tích hợp môn HĐTN ( Chủ đề 3: Em yêu trường em)
Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích nhà sàn 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Đồ đạc trong nhà 1 tiết – ĐDDH: Mũ có gắn hình các con vật để học sinh kể lại câu chuyện, đóng vai vào các nhân vật
BÀI 18: MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT 4 tiết
Đọc: Món quà đặc biệt 1,5 tiết Tích hợp môn HĐTN ( Chủ đề 3: Em yêu trường em)- ĐDDH: Chuẩn bị thêm bài thơ: “Tình bạn” – tác giả: Trần Thị Hương
Viết: Ôn chữ hoa G, H 0,5 tiết
Luyện tập: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiến 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn tả một đồ vật trong nhà hoặc ở lớp 1 tiết
11 BÀI 19: KHI CẢ NHÀ BÉ TÍ 3 tiết
Đọc: Khi cả nhà bé tí 1,5 tiết
Nói và nghe: Những người yêu thương 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Viết: Nghe – viết: Khi cả nhà bé tí 1 tiết
BÀI 20: TRÒ CHUYỆN CÙNG MẸ 4 tiết
Đọc: Trò chuyện cùng mẹ 1,5 tiết – ĐDDH: Video về nhím nâu
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về người thân. Dấu hai chấm 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn tả ngôi nhà của em 1 tiết
12 BÀI 21: TIA NẮNG BÉ NHỎ 3 tiết
Đọc: Tia nắng bé nhỏ 1,5 tiết – ĐDDH: Hình ảnh, video về tia nắng
Nói và nghe: Kể chuyện Tia nắng bé nhỏ 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số.
Viết: Nghe – viết: Kho sách của ông bà. 1 tiết
BÀI 22: ĐỂ CHÁU NĂM TAY ÔNG 4 tiết
Đọc: Để cháu năm tay ông 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số.
Viết: Ôn chữ hoa I, K 0,5 tiết
Luyện tập: Từ ngữ chỉ hoạt động, đặc điểm. Câu kể 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm của em với người thân 1 tiết
13 BÀI 23: TÔI YÊU EM TÔI 3 tiết
Đọc: Tôi yêu em tôi 1,5 tiết – ĐDDH: Tranh ảnh minh họa bài thơ, các bài hát về anh chị em
Nói và nghe: Tình cảm anh chị em 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Tôi yêu em tôi 1 tiết
BÀI 24: BẠN NHỎ TRONG NHÀ 4 tiết
Đọc: Bạn nhỏ trong nhà. 1.5 tiết
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về bạn trong nhà. So sánh 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ vật em yêu thích. 1 tiết
14 CHỦ ĐỀ 4: MÁI ẤM GIA ĐÌNH BÀI 25: NHỮNG BẬC ĐÁ CHẠM MÂY 3 tiết
Đọc: Những bậc đá chạm mây. 1,5 tiết
Nói và nghe: Kể chuyện những bậc đá chạm mây. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết : Những bậc đá chạm mấy 1 tiết
BÀI 26: ĐI TÌM MẶT TRỜI 4 tiết
Đọc: Đi tìm mặt trời. 1,5 tiết
Viết: Ôn chữ hoa L 0,5 tiết
Luyện tập: Từ trái nghĩa. Đặt câu kiến 1 tiết
Luyện tập: Viết 2 – 3 câu nêu lí do em thích hoặc không thích một câu chuyện em đã nghe đã đọc. 1 tiết
15 BÀI 27: NHỮNG CHIẾC ÁO ẤM 3 tiết
Đọc: Những chiếc áo ấm 1,5 tiết – Tích hợp môn HĐTN (Chủ đề 5:Gia đình thân thương)- Tích hợp môn âm nhạc (Chủ đề 6: Gia đình yêu thương)
Nói và nghe: Thêm sức thêm tài 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Trong vườn 1 tiết
BÀI 28: CON ĐƯỜNG CỦA BÉ 4 tiết
Đọc: Con đường của bé. 1,5 tiết
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp. Câu hỏi 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn ngắn nếu lí do em thích hay không thích một nhân vật trong câu chuyên em đã học. 1 tiết
16 BÀI 29: NGÔI NHÀ TRONG CỎ 3 tiết
Đọc: Ngôi nhà trong cỏ 1,5 tiết
Nói và nghe: Kể chuyện Hàng xóm của Tắc kè 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Gió 1 tiết
BÀI 30: NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG 4 tiết
Đọc: Những ngọn hải đăng 1,5 tiết
Viết: Ôn chữ hoa M, N 0,5 tiết
Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động 1 tiết
Luyện tập: Luyện viết thư 1 tiết
17 BÀI 31: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI 3 tiết
Đọc: Người làm đồ chơi 1,5 tiết
Nói và nghe: Kể chuyện Người làm đồ chơi 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Người làm đồ chơi 1 tiết
BÀI 32: CÂY BÚT THẦN 4 tiết
Đọc: Cây bút thần 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số.
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về thành thị và nông thôn. So sánh. 1 tiết
Luyện tập: Viết thư cho bạn. 1 tiết
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I 7 tiết
18 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 1 tiết
HỌC KÌ 2
19 CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG SẮC MÀU THIÊN NHIÊN BÀI 1: BẦU TRỜI 3 tiết
Đọc: Bầu trời 1,5 tiết – Tích hợp môn Mĩ thuật (Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống, Chủ đề 4: Nhũng mảng màu yêu thích)- Tích hợp môn TNXH (Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời)- Tích hợp môn Âm nhạc ( Chủ đề 5: Mùa xuân)- ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Bầu trời trong mắt em 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Buổi sáng 1 tiết
BÀI 2: MƯA 4 tiết
Đọc: Mưa 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số- BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường (bảo vệ nguồn nước sạch) để các sinh vật như cá , tôm, các loại cây vùng đất Cửu Long nói riêng có thể sinh sống.
Viết: Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ 0,5 tiết Sử dụng học liệu hành trang số
Luyện tập: Mở rộng vốn từ hiện tượng thiên nhiên. Câu cảm, câu khiến. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại diễn biến một hoạt động ngoài trời 1 tiết
20 BÀI 3: CÓC KIỆN TRỜI 3 tiết
Đọc: Cóc kiện trời 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện trời 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Trăng trên biển 1 tiết
BÀI 4: NHỮNG CÁI TÊN ĐÁNG YÊU 4 tiết
Đọc: Những cái tết đáng yêu 1,5 tiết Tích hợp môn Âm nhạc ( Chủ đề 5: Mùa xuân)- ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số- Giáo dục địa phương: kể tên một số lễ hội, hoạt động trong ngày tết.
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn về hoạt động tròng cây 1 tiết
21 BÀI 5: NGÀY HỘI RỪNG XANH 3 tiết
Đọc: Ngày hội rừng xanh 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Rừng 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Chim chích bông 1 tiết
BÀI 6: CÂY GẠO 4 tiết
Đọc: Cây gạo 1,5 tiết
Viết: Ôn chữ hoa P, Q 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Luyện tập: So sánh. Đặt câu hỏi Ở đâu? 1 tiết
Luyện tập: Viết lại tình cảm, cảm xúc về một cảnh trong tranh. 1 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số

22

BÀI 7: MẶT TRỜI XANH CỦA TÔI 3 tiết
Đọc: Mặt trời xanh của tôi 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số- Giáo dục học sinh tình yêu đối với người nông dân, thấu hiểu dược sự vất vả của mọi người từ đó biết yêu quý họ và quý trọng từng hạt gạo
Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích hoa mào gà 0,5 tiết ĐDDH:Sử dụng học liệu hành trang số.
Viết: Nhớ – viết: Mặt trời xanh của tôi 1 tiết
BÀI 8: BẦY VOI RỪNG TRƯỜNG SƠN 4 tiết
Đọc: Bầy voi rừng Trường Sươn 1,5 tiết – ĐDDH: Hình ảnh cây tre ở làng quê
Đọc mở rộng 0,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm. Đặt và trả lời câu hỏi về thời gian địa điểm. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật 1 tiết
23 CHỦ ĐỀ 2: BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG BÀI 9: LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC 3 tiết
Đọc: lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 1,5 tiết Tích hợp môn TNXH ( Chủ đề 4: Thực vật và động vật)- ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Học từ bạn 0,5 tiết
Viết: Nghe- viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. 1 tiết
BÀI 10: QUẢ HỒNG CỦA THỎ CON 4 tiết
Đọc: Quả hồng của thỏ con 1,5 tiết – Tích hợp môn Âm nhạc ( Chủ đề 7: Những con vật xung quanh)- ĐDDH: Video về thế giới loài vật.
Viết: Ôn chữ hoa R, S 0,5 tiết
Luyện tập: Từ cùng nghĩa. Dấu gạch ngang 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không thích trong chuyện Quả hồng của thỏ con 1 tiết
24 BÀI 11: CHUYỆN BÊN CỬA SỔ 3 tiết
Đọc: Chuyện bên cửa sổ 1,5 tiết – ĐDDH: Vật thật: Cây thì là
Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé đánh giầy. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Chuyện bên cửa sổ. 1 tiết
BÀI 12: TÂY TRÁI VÀ TAY PHẢI 4 tiết
Đọc: Tay trái và tay phải 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Dấu ngoặc kép. Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu lí do em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyên đã nnghe, đã đọc. 1 tiết
25 BÀI 13: MÈO ĐI CÂU CÁ 3 tiết
Đọc: Mèo đi câu cá 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Cùng vui làm việc 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Bài học của gấu 1 tiết
BÀI 14: HỌC NGHỀ 4 tiết
Đọc: Học nghề 1,5 tiết BVMT: GD học sinh không ngắt lá, bẻ cành, hái hoa, biết chăm sóc cây xanh.
Viết: Ôn chữ hoa T, U, Ư 0,5 tiết
Luyện tập: Dấu gạch gang. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu ước mơ của mình 1 tiết
26 BÀI 15: NGÀY NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP? 3 tiết
Đọc: Ngày như thế nào là đẹp? 1,5 tiết Tích hợp môn Âm nhạc ( Chủ đề 7: Những con vật xung quanh)- ĐDDH: Video về sao biểnBVMT: Những việc nên và không nên làm để bảo vệ môi trường, giúp cho môi trường xanh-sạch-đẹp
Nói và nghe: Kể chuyện Ngày như thế nào là đẹp? 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Ngày như thế nào là đẹp? 1 tiết
BÀI 16: A LÔ, TỚ ĐÂY. 4 tiết
Đọc: A lô, tớ đây. 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Nhận biết câu kể, câu hỏi theo mục đích nói. 1 tiết
Luyện tập: Viết thư điện tử 1 tiết
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 7 tiết
27 Ôn tập giữa học kì 2(T1) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 2(T2) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 2(T3) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 2(T4) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 2(T5) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 2(T6) 1 tiết
Ôn tập giữa học kì 2(T7) 1 tiết
28 CHỦ ĐỀ 3: ĐĂT NƯỚC NGÀN NĂM BÀI 17: ĐẮT NƯỚC LÀ GÌ? 3 tiết
Đọc: Đất nước là gì? 1,5 tiết
Nói và nghe: Cảnh đẹp đất nước. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Bàn em 1 tiết – ĐDDH: Câu chuyện “Lớp học viết thư” và bốn bức tranh kèm theo gợi ý
BÀI 18: NÚI QUÊ TÔI 4 tiết
Đọc: Núi quê tôi 1,5 tiết – Lồng ghép nội dung giáo dục địa phương “Chủ đề 6: Công việc của các thành viên trong trường em” giúp học sinh biết công việc hằng ngày của cán bộ thư viện,…
Viết: Ôn viết chữ hoa V, X 0,5 tiết
Luyện tập: Từ ngữ có nghĩa giống nhau. So sánh. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với quê hương. 1 tiết
29 BÀI 19: SÔNG HƯƠNG 3 tiết
Đọc: Sông Hương 1,5 tiết – ĐDDH: Hình ảnh của con hà mã
Nói và nghe: Kể chuyện Sơn Tinh, Thủy Tính. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Chợ Hòn Gai. 1 tiết
BÀI 20: TIẾNG NƯỚC MÌNH 4 tiết
Đọc: Tiếng nước mình. 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về đất nước Việt Nam. Câu khiến, câu cảm. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn nêu cảm xúc của em về một cảnh đẹp của quê hương đất nước 1 tiết
30 BÀI 21: NHÀ RÔNG 3 tiết
Đọc: Nhà rông 1,5 tiết
Nói và nghe: Quê hương em. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Nhà rông 1 tiết
BÀI 23: SỰ TÍCH ÔNG ĐÙNG, BÀ ĐÙNG 4 tiết
Đọc: Sự tích ông Đùng, bà Đùng. 1,5 tiết Video
Viết: Ôn chữ hoa Y 0,5 tiết
Luyện tập: Dấu ngoặc kép, dấu gach ngang 1 tiết
Luyện tập: Viết 2-3 câu nêu lí do em thích nhân vật. 1 tiết
31 BÀI 23: HAI BÀ TRƯNG 3 tiết
Đọc: Hai Bà Trưng. 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Nói và nghe: Kể chuyện Hai Bà Trưng. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Hai Bà Trưng 1 tiết
BÀI 24: CÙNG BÁC QUA SUỐI. 4 tiết
Đọc: Cùng bác qua suối. 1,5 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ chỉ lễ hội hoặc hội. Dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang. 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn về nhân vật yêu thích trong câu chuyện em đã nghe, đã đọc. 1 tiết
32 CHỦ ĐỀ 5: TRÁI ĐẤT CỦA CHÚNG MÌNH BÀI 25: NGỌN LỬA Ô – LIM – PICH 3 tiết
Đọc: Ngọn lửa ô – lim – pích 1,5 tiết
Nói và nghe: Kể chuyện: Đất quý, đất yêu. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Ngọn lửa o – lim – pích 1 tiết – ĐDDH: Câu chuyện kết hợp với hình ảnh Thánh Gióng
BÀI 26: RÔ – BỐT Ở QUANH TA. 4 tiết
Đọc: Rô – bốt ở quanh ta. 1,5 tiết – ĐDDH: Tranh ảnh, video về cảnh đẹp các danh lam thắng cảnh của đất nước ta.- Tích hợp nội dung giáo dục địa phương” Chủ đề 2: Danh lam thắng cảnh và môi trường quê em”. Ngoài các cảnh đẹp nổi tiếng của đất nước Việt Nam, Giáo viên kết hợp giáo dục và cung cấp thêm kiến thức về cảnh đẹp tại địa phương mình. Ví dụ: Hồ Cấm Sơn- Lục Ngạn; Núi Y Sơn- Hòa Sơn
Viết: Ôn chữ hoa A, Ă, Â, Q ( kiểu 2) 0,5 tiết
Luyện tập: Dấu hai chấm. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? 1 tiết
Luyện tập: Viết một bản tin. 1 tiết
33 BÀI 27: THƯ CỦA ÔNG TRÁI ĐẤT GỬI CÁC BẠN NHỎ 3 tiết
Đọc: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ. 1,5 tiết – Giáo dục an ninh quốc phòng (tôn trọng chủ quyền biển đảo quê hương)- BVMT: Giữ gìn vệ sinh môi trường biển đảo (Khi đi du lịch thì không vứt rác trên các bãi biển, không làm ô nhiễm nguồn nước)
Nói và nghe: Môi trường của chúng ta. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Em nghĩ về Trái Đất. 1 tiết
BÀI 28: NHỮNG ĐIỀU NHỎ TỚ LÀM CHO TRÁI ĐẤT. 4 tiết
Đọc: Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất. 1,5 tiết – ĐDDH: Video về quần đảo Trường Sa, về cuộc sống của các chú hải quân
Đọc mở rộng 0,5 tiết
Luyện tập: Dấu hai chấm, dấu gạch gang, dấu ngoặc kép 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn kể lại môt việc làm góp phần bảo vệ môi trường 1 tiết
34 BÀI 29: BÁC SĨ Y- ÉC – XANH. 3 tiết
Đọc: Bác sĩ Y – éc – xanh. 1,5 tiết Video
Nói và nghe: Người nổi tiếng. 0,5 tiết
Viết: Nghe – viết: Bác sĩ Y – éc – xanh. 1 tiết
BÀI 30: MỘT MÁI NHÀ CHUNG 4 tiết
Đọc: Một mái nhà chung 1,5 tiết Tích hợp môn Đạo đức (Chủ đề 1: Quê hương em)
Viết: Ôn chữ hoa M, N, V ( kiểu 2) 0,5 tiết
Luyện tập: Mở rộng vốn từ Trái đất. Ôn câu cảm, câu khiến 1 tiết
Luyện tập: Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất. 1 tiết
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 2 7 tiết
35 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T1) 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T2) 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T3) 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T4) 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T5) 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T6) 1 tiết
Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2(T7) 1 tiết

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp 3

TS tiết: 70 tiết/ năm. HKI: 18 tuần, HKII: 17 tuần

Số tiết trên tuần: 2 tiết/ tuần

Cụ thể như sau:

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn, thời gian và hình thức tổ chức…
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng
1 CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH

CHỦ ĐỀ 2: TRƯỜNG HỌC

CHỦ ĐỀ 3: CỘNG ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Bài 1: Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình 3 tiết Sử dụng hành trang số. Sơ đồ các thành viên trong họ nội, họ ngoại
Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình 1 tiết
Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình 1 tiết
Họ hàng và những ngày kỉ niệm của gia đình 1 tiết
Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. 2 tiết ĐDDH: Video về những vụ cháy, tranh ảnh SGK, Sử dụng hành trang số..
2
Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. 1 tiết
Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà. 1 tiết
3 Bài 3: Vệ sinh xung quanh nhà 2 tiết ĐDDH: – Video một số hình ảnh về việc làm vệ sinh- Sử dụng hành trang sốGDBVMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xung quanh sạch đẹp- Biết làm một số việc vừa sức để giữ gìn môi trường xung quanh: vứt rác đúng nơi quy định, sắp xếp đồ dùng trong nhà gọn gàng, sạch sẽ.GDĐP: Em đã làm gì để cho đường làng ngõ xóm nơi em ở sạch sẽ.
Vệ sinh xung quanh nhà 1 tiết
Vệ sinh xung quanh nhà 1 tiết
4 Bài 4: Ô tập chủ đề gia đình 2 tiết ĐDDH: – Sơ đồ Sgk phóng to.- Sử dụng hành trang số.
Ô tập chủ đề gia đình 1 tiết
Ô tập chủ đề gia đình 1 tiết
5,6 Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng 2 tiết – ĐDDH:Vieo tranh, ảnh về các hoạt động kết nối xã hội với trường học.
Hoạt động kết nối với cộng đồng 1 tiết
Hoạt động kết nối với cộng đồng 1 tiết
6,7 Bài 6: Truyền thống trường em 2 tiết – ĐDDH: Một số tranh ảnh về nhà trường.- Tích hợp liên môn Tiếng Việt: chủ đề 1 “Tôi là học sinh lớp 2” , chủ đề 3 “Trường học hạnh phúc”
Truyền thống trường em 1 tiết
Truyền thống trường em 1 tiết
7,8 Bài 7: Giữ an toàn và vệ sinh ở trường 3 tiết – ĐDDH: Video về một số hoạt động làm đẹp trường lớp.+ Video về một số hình ảnh an toàn và không an toàn ở trường
– GDBVMT: HS thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp và tham gia vào những hoạt động làm cho trường, lớp học xanh, sạch đẹp để góp phần BVMT sống xung quanh.
Giữ an toàn và vệ sinh ở trường 1 tiết
Giữ an toàn và vệ sinh ở trường 1 tiết
Giữ an toàn và vệ sinh ở trường 1 tiết
8,9 Bài 8: Ôn tập chủ đề trường học 2 tiết – ĐDDH: Video về ngày khai trường, các HĐ làm đẹp trường
Ôn tập chủ đề trường học 1 tiết
Ôn tập chủ đề trường học 1 tiết
9,10 Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp 3 tiết – ĐDDH: Video về hoạt động sản xuất nông nghiệp ở địa phương+ Tranh ảnh về các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương- GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ môi trường ở địa phương và tham gia các hoạt động BVMT.
Hoạt động sản xuất nông nghiệp 1 tiết
Hoạt động sản xuất nông nghiệp 1 tiết
Hoạt động sản xuất nông nghiệp 1 tiết
10,11 Bài 10 : Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp 3 tiết – ĐDDH: Video về hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp ở địa phương+ Tranh ảnh về các sản thủ công tiêu biểu ở địa phương và trng nước- GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ môi trường ở địa phương và tham gia các hoạt động BVMT.
Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp 1 tiết
Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp 1 tiết
Hoạt động sản xuất thủ công và công nghiệp 1 tiết
12

CHỦ ĐỀ 4: TV& ĐV

CHỦ ĐỀ 5: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Bài 11: Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên 2 tiết – GDBVMT: HS thực hiện việc bảo vệ các di tích lịch sử cũng như cảnh quan thiên nhiên- GDĐP: Giữ gìn và tôn tạo các di tích lịch sử ở quê hương.
Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên 1 tiết
Di tích lịch sử -văn hóa và cảnh quan thiên nhiên 1 tiết
13 Bài 12: Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương 2 tiết
Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương 1 tiết
Ôn tập chủ đề Cộng đồng, địa phương 1 tiết
13,14 Bài 13: Một số bộ phận của thực vật 3 tiết – Tích hợp môn tiếng Anh chủ đề 8
Một số bộ phận của thực vật 1 tiết – ĐDDH: Video tranh, ảnh về các bộ phận của cây.
Một số bộ phận của thực vật 1 tiết
Một số bộ phận của thực vật 1 tiết
14,15 Bài 14: Chức năng một số bộ phận của thực vật 2 tiết – ĐDDH: Sử dụng học liệu hành trang số.
Chức năng một số bộ phận của thực vật
Chức năng một số bộ phận của thực vật
15,16 Bài 15: Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng 3 tiết – ĐDDH: File giáo án Powerpoint tranh ảnh có liên quan đến chủ đề
Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng 1 tiết
Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng 1 tiết
Một số bộ phận của động vật và chức năng của chúng 1 tiết
17 Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 2 tiết – ĐDDH:
Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 1 tiết
Sử dụng hợp lý động vật và thực vật 1 tiết
18 Bài 17: Ôn tập chủ đề động vật và thực vật 2 tiết – ĐDDH: video về các con vật sống ở các môi trường khác nhau. Sử dụng hành trang số. Sư dụng clip về HĐ của một số loài vật..MT chủ đề 10 “Đồ chơi từ tạo hình con vật” TV chủ đề 2 bài 9,10 “Vè chim và khủng long”
Ôn tập chủ đề động vật và thực vật 1 tiết
Ôn tập chủ đề động vật và thực vật 1 tiết
19 Bài 18: Cơ quan tiêu hóa 2 tiết Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập
Cơ quan tiêu hóa 1 tiết
20 Cơ quan tiêu hóa 1 tiết
20,21 Bài 19: Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa 2 tiết Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập
Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa 1 tiết
Chăm sóc vầ bảo vệ cơ quan tiêu hóa 1 tiết
22,23 Bài 20: Cơ quan tuần hoàn 2 tiết Tranh ảnh SGK. Phiếu học tập
Cơ quan tuần hoàn 1 tiết
Cơ quan tuần hoàn 1 tiết
23,24 Bài 21: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn 2 tiết Tranh ảnh SGKSử dụng hành trang số
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn 1 tiết
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan tuần hoàn 1 tiết
24,25 Bài 22: Cơ quan thần kinh 2 tiết Tranh ảnh SGK. Thẻ cài thanh ghi tên các nhóm cơ chínhSử dụng hành trang số
Cơ quan thần kinh 1 tiết
Cơ quan thần kinh 1 tiết
25,26 Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh 2 tiết Hình SGK phóng to. Mô hình cơ thần kinh.3 Thẻ cài thanh ghi tên cơ quan thần kinh.Sử dụng hành trang số
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh 1 tiết
Chăm sóc và bảo vệ cơ quan thần kinh 1 tiết
26,27 Bài 24: Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe 1 tiết Tranh SGK . Một số hình ảnh có liên quan đến bài học.Sử dụng hành trang số
Thu thập thông tin về các chất và hoạt động có hại cho sức khỏe 1 tiết
27,28 Bài 25: Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe 1 tiết Tranh SGK. Một số hình ảnh có liên quan đến bài học.4 thẻ cài thanh ghi tên các bộ phận chính của cơ quan bài tiết..Sử dụng hành trang số.Các thẻ chữ
Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe 1 tiết
28,29 Bài 26: Xác định các phương trong không gian 2 tiết Tranh SGK. Sử dụng hành trang số.
Xác định các phương trong không gian 1 tiết
Xác định các phương trong không gian 1 tiết
29,30 Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu. 2 tiết Tranh ảnh trong SGK. Sử dụng hành trang số.
Trái Đất và các đới khí hậu. 1 tiết
Trái Đất và các đới khí hậu. 1 tiết
31 CHỦ ĐỀ 6: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI Bài 28: Bề mặt trái đất 3 tiết Hình trong SGK. Sử dụng hành trang số
Bề mặt trái đất 1 tiết
Bề mặt trái đất 1 tiết
Bề mặt trái đất 1 tiết
32 Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng 2 tiết Sử dụng hành trang số. Hình SGK.
Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng 1 tiết
Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng 1 tiết
33,34 Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 2 tiết Sử dụng hành trang số. Hình SGK
34,35
Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 1 tiết
Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời 1 tiết

Kế hoạch dạy học môn Đạo Đức lớp 3

TS tiết: 35 tiết. HKI: 18 tiết, HKII: 17 tiết. Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo, xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn, thời gian và hình thức tổ chức…
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng
1+2 CHỦ ĐỀ 1: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM Bài 1: Chào cờ và hát Quốc ca 2 tiết
1 Chào cờ và hát Quốc ca 1 tiết
2 Chào cờ và hát Quốc ca 1 tiết
Bài 2: Tự hào Tổ quốc Việt Nam 3 tiết
3 Tự hào Tổ quốc Việt Nam 1 tiết
4 Tự hào Tổ quốc Việt Nam 1 tiết
5 Tự hào Tổ quốc Việt Nam 1 tiết
QUAN TÂM HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG Bài 3: Quan tâm hàng xóm láng giềng 4 tiết
6 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
7 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
8 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
9 Quan tâm hàng xóm láng giềng 1 tiết
10 ÔN TẬP GIỮ HỌC KÌ 1 Thực hành giữa học kì I 1 tiết
HAM HỌC HỎI Bài 4: Ham học hỏi 3 tiết
11 Ham học hỏi 1 tiết
12
13 Ham học hỏi 1 tiết
14 Ham học hỏi 1 tiết
GIỮ LỜI HỨA Bài 5: Giữ lời hứa 3 tiết
15 Giữ lời hứa 1 tiết
16 Giữ lời hứa 1 tiết
17 Giữ lời hứa 1 tiết
18 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 Thực hành rèn kĩ năng 1 tiết
TÍCH CỰC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 3 tiết
19 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 tiết
20 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 tiết
21 Tích cực hoàn thành nhiệm vụ 1 tiết
KHÁM PHÁ BẢN THÂN Bài 7: Khám phá bản thân 5 tiết
22 Khám phá bản thân 1 tiết
23 Khám phá bản thân 1 tiết
24 Khám phá bản thân 1 tiết
25 Khám phá bản thân 1 tiết
26 Khám phá bản thân 1 tiết
27 ÔN TẬP GIỮA HKII Thực hành rèn kĩ năng 1 tiết
XỬ LÝ BẤT HÒA VỚI BẠN BÈ Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè 3 tiết
28 Xử lý bất hòa với bạn bè 1 tiết
29 Xử lý bất hòa với bạn bè 1 tiết
30 Xử lý bất hòa với bạn bè 1 tiết
TUÂN THỦ QUY TẮC AN TOÀN GIÁO THÔNG Bài 9: Đi bộ an toàn 2 tiết) – Tích hợp môn TNXH (Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương)- Tích hợp KNS: HS có ý thức, hành vi tuân thủ quy định nơi công cộng(An toàn khi tham gia giao thông)- Tích hợp GDMT: HS tuân thủ quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng (khi tham quan khu di tích lịch sử không vứt rác bừa bãi, không viết, vẽ lên bức tường. Bảo vệ cây hoa nơi công cộng, biết bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa)- Tích hợp địa phương: HS nêu được các loại đường giao thông, kể tên được các phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến.- Tích hợp ANQPHS biết được những việc nên và không nên làm để bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.
31 Đi bộ an toàn 1 tiết
32 Đi bộ an toàn 1 tiết
Bài 10: An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông (2 tiết) – Tích hợp môn TNXH (Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương)- Tích hợp KNS: HS có ý thức, hành vi tuân thủ quy định nơi công cộng(An toàn khi tham gia giao thông)- Tích hợp GDMT: HS tuân thủ quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng (khi tham quan khu di tích lịch sử không vứt rác bừa bãi, không viết, vẽ lên bức tường. Bảo vệ cây hoa nơi công cộng, biết bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa)- Tích hợp địa phương: HS nêu được các loại đường giao thông, kể tên được các phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến.- Tích hợp ANQPHS biết được những việc nên và không nên làm để bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa.
33 An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông 1 tiết
34 An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông 1 tiết
35 ÔN TẬP CUỐI HK II Thực hành rèn kĩ năng 1 tiết

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm lớp 3

TS tiết: 105 tiết/ năm. HKI 18 tuần. HKII: 17 tuần

TS tiết trên tuần: 3 tiết/ tuần

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng
1 CHỦ ĐỀ 1: TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH Bài 1: Chân dung em – Nét riêng mỗi người. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới 1 tiết – Chuẩn bị và sử dụng một số hình ảnh của học sinh nhân ngày khai trường đón năm học mới(Trình chiếu Power Point)
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chân dung em 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nét riêng của mỗi người. 1 tiết – Tích hợp môn MT chủ đề 7 “Gương mặt thân quen”, TA chủ đề 1
2 Bài 2: Sở thích của em- tài năng học trò 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ theo sở thích. 1 tiết – Tích hợp GD kỹ năng sống: Hãy luôn nở nụ cười thân thiện để gắn kết tình cảm của chúng ta với mọi người xung quanh và luôn được mọi người yêu quý.
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Sở thích của em 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: tài năng học trò. 1 tiết
3 Bài 3: Ngôi sao của tôi, ngôi sao của bạn – Sản phẩm theo sở thích. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tài năng của học trò 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Ngôi sao của tôi, ngôi sao của bạn. 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Sản phẩm theo sở thích. 1 tiết – Chuẩn bị các bức tranh và vật liệu để học sinh thực hành trang trí.
4 Bài 4: Đọc sách theo sở thích- danh mục theo sở thích. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Giới thiệu sản phẩm của các câu lạc bộ 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đọc sách theo sở thích 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Danh mục sách theo sở thích. 1 tiết
5 Bài 5: Thời gian biểu của em- quý trọng thời gian. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Đêm hội trăng rằm 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thời gian biểu của em 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:Quý trọng thời gian. 1 tiết
6 CHỦ ĐẾ 2: Rèn nếp sống Bài 6: Cuốn sổ nhắc việc – làm việc theo kế hoạch 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Sách bút thân yêu. 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cuốn sổ nhắc việc 1 tiết – Chuẩn bị các vật dụng mẫu hình con vật, đồ vật gần gũi đựng đồ dùng học tập để học sinh quan sát và thực hành theo (Làm bằng giấy, chai nhựa, xốp…)
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Làm việc theo kế hoạch 1 tiết
7 Bài 7: Ứng xử với đồ cũ – Phân loại đồ cũ 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Hội chợ trao đổi đồ dùng đồ chơi. 1 tiết – Tích hợp môn Đạo đức chủ đề 5 bài 7 “Bảo quản đồ dùng cá nhân” Tiếng việt chủ đề 2 bài 16 “Khi trang sách mở ra”
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: ứng xử với đồ cũ 1 tiết – Tích hợp GD kỹ năng sống: Thói quen sống ngăn nắp, gọn gàng sẽ giúp cho đồ dùng luôn sạch sẽ, khoa học và bền đẹp.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Phân loại đồ cũ. 1 tiết
8 Bài 8: Người tiêu dùng thông minh – Cũ mà vẫn tốt. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội tiêu dùng thông minh 1 tiết – Tích hợp môn Toán chủ đề 11 bài 56 “Giới thiệu Tiền Việt Nam”, Tiếng Việt chủ đề 1 bài 1 “Tôi là học sinh lớp 2” Giấy màu để HS thực hành gấp ví
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Người tiêu dùng thông minh. 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cũ mà vẫn tốt. 1 tiết – Tích hợp GD kỹ năng sống: Luôn quý trọng đồng tiền dù là mệnh giá nhỏ nhất vì đó là thành quả lao động vất vả mới có được.
9 CHỦ ĐẾ 3:Em yêu trường em Bài 9: Lớp học của em – Lớp học thân thương 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Phong trào xây dựng tủ sách lớp học. 1 tiết – Tích hợp môn Đạo đức chủ đề 2 bài 4 “Yêu quý bạn bè”.
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lớp học của em 1 tiết – Chuẩn bị hình ảnh về hoạt động ở trường, lớp của học sinh (hoạt động học tập, vui chơi, ngoài giờ…)
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề : Lớp học thân thương. 1 tiết
10 Bài 10: Bảo vệ tình bạn – Chúng mình hiểu nhau 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Triển lãm tranh về chủ đề “ Tình bạn” 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo vệ tình bạn 1 tiết – Video 1 đến 2 tình huống có thể nảy sinh mâu thuẫn với bạn sau đó cho học sinh lựa chọn người trợ giúp và cách đề nghị trợ giúp.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chúng mình hiểu nhau 1 tiết – Tích hợp môn Tiếng Việt chủ đề 3 bài 17+18 “Gọi bạn”, “Tớ nhớ cậu”
11 Bài 11: Phấn đấu trờ thành Đội viên – Tự hào về Đội ta 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Gương sáng đội ta 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phấn đấu trở thành đội viên 1 tiết – Tích hợp môn TNXH bài 8 chủ đề 2 Tiếng Việt chủ đề 2 bài 13 “Yêu lắm trường ơi” Âm nhạc chủ đề 3 “Mái trường mến yêu”.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Tự hào về Đội ta. 1 tiết
12 Bài 12: Thầy cô trong mắt em- Món quà tặng thầy cô. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thầy cô trong mắt em 1 tiết – Tích hợp môn Mĩ thuật chủ đề 9 “Thầy cô của em”
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Món quà tặng thầy cô 1 tiết
13 CHỦ ĐỀ 4: Tự phục vụ bản thân Bài 13: Tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp- Đôi tay khéo léo. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Tự phục vụ bản thân 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự sắp xếp đồ dùng ngăn nắp 1 tiết – Tích hợp GD kỹ năng sống: Rèn kỹ năng tự giác phục vụ bản thân với những công việc phù hợp cả ở lớp và ở nhà.Tích hợp môn Tiếng Việt chủ đề 1 bài 4 “Làm việc thật là vui”
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đôi tay khéo léo. 1 tiết
14 Bài 14 : 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Thư viện em yêu. 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Góc học tập đáng yêu 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Góc nhà thân thương 1 tiết
15 Bài 15: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà là tổ ấm 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Em chăm sóc nhà cửa 1 tiết
16 Bài 16 : 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Nét đẹp học trò 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nhà sạch thì mát 1 tiết
Sinh hoạt lớp : Sinh hoạt theo chủ đề: Chăm làm việc nhà. 1 tiết
17 Bài 17: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Kỉ niệm theo ta 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đồ dùng của người thân 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Câu chuyện yêu thương. 1 tiết
18 CHỦ ĐỀ 5:Gia đình thân thưng Bài 18: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Biết ơn người thân trong gia đình. 1 tiết Mỹ thuật chủ đề 8 “Bữa cơm gia đình”
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lá thưu tri ân 1 tiết Chuẩn bị các bức ảnh về những người thân trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em…(trình chiếu Power Point)
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Tình cảm giá đình 1 tiết
19 Bài 19: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Cùng người thân sắm Tết 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: lao động và thu nhập gia đình 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Mua sắm tiết kiệm 1 tiết
20 Bài 20: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội gia đình 1 tiết Âm nhạc chủ đề 6 bài 23 “Gia đình yêu thương” Mỹ thuật chủ đề 8 “Bữa cơm gia đình”
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tiết kiệm điện nước trong gia đình 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Sử dụng thiết bị điện, nước. 1 tiết
21 CHỦ ĐỀ 6: Tự chăm sóc và bảo vệ bản thân Bài 21: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Vì tầm vóc việt 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bếp nhà em 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Tiêu chí đánh giá của ông Táo. 1 tiết
22 Bài 22: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: 1 tiết
23 Bài 23: 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3. Ngày đáng nhớ của gia đình. 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Câu chuyện lạc đường. 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề:Câu chuyện lạc đường. 1 tiết
24 Bài 24 : Phòng tránh bị bắt cóc. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: – Xem tiểu phẩm về chủ đề “ Phòng chống bắt cóc trẻ em”.- Nghe thầy cô hướng dẫn cách phòng tránh bị bắt cóc. 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phòng tránh bị bắt cóc. 1 tiết Tích hợp GD kỹ năng sống: phòng tránh và có cách xử lý phù hợp khi gặp tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề:Phòng tránh bị bắt cóc. 1 tiết
25

CHỦ ĐỀ 7 : Chia sẻ cộng đồng

Bài 25: Những người bạn hàng xóm. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ:Tham gia Ngày hội học sinh Tiểu học. Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Những người bạn hàng xóm. 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề:Những người bạn hàng xóm. 1 tiết
26 Bài 26 : Tôi luôn bên bạn.
Sinh hoạt dưới cờ:Tham dự phát động phong trào “ Học nhân ái, biết sẻ chia”. 3 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Tôi luôn bên bạn. 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề:Tôi luôn bên bạn. 1 tiết
27 Bài 27: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: – Tổng kết phong trào “ Học nhân ái, biết sẻ chia”. Tham gia phong trào ngày thành lập Đoàn thanh nên cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày hội Bảo vệ môi trường – Phòng tránh tai nạn đuối nước. 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật 1 tiết Tích hợp GD kỹ năng sống: Biết chia sẻ, yêu thương đặc biệt với những người khuyết tật giúp họ vơi đi vất vả cũng là giúp mình thêm vui vẻ, hạnh phúc
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Chia sẻ khó khăn với người khuyết tật. 1 tiết
Bài 28: Cảnh đẹp quê em. 3 tiết
28 Sinh hoạt dưới cờ: – Tổng kết phong trào “ Thành lập Đoàn”.- Tham gia hát, đọc thơ về quê hương đất nước. Cảnh đẹp quê em. 1 tiết Tích hợp môn Đạo đức chủ đề 1 bài 1 “Vẻ đẹp quê hương em” Mỹ thuật chủ đề 4 “Những mảng màu yêu thích”
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Cảnh đẹp quê em. 1 tiết Tích hợp GD địa phương chủ đề 1 “Nơi em đang sống” giúp học sinh giới thiệu được tên khu phố, xã/phường/thị trấn, cảnh đẹp, phong tục của quê em.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Cảnh đẹp quê em. 1 tiết
Bài 29: Bảo vệ cảnh quan quê em 3 tiết
29 Sinh hoạt dưới cờ: Tham dự phát động phong trào “ Chung tay bảo vệ cảnh quan quê hương”. Ngày hội sách trường em 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo vệ cảnh quan quê em 1 tiết Tích hợp GD địa phương chủ đề 2 “Danh lam thắng cảnh và môi trường quê em” giúp học sinh biết việc gì nên và không nên làm để bảo vệ cảnh quan quê hương
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Bảo vệ cảnh quan quê em 1 tiết
Bài 30 : Giữ gìn vệ sinh môi trường 3 tiết
30 Sinh hoạt dưới cờ: – Tham gia Ngày sách Việt Nam; – Các Sao Nhi đồng cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. Giữ gìn vệ sinh môi trường – Lớp học xanh 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn vệ sinh môi trường 1 tiết Tích hợp GD bảo vệ môi trường: Môi trường xanh, sạch, đẹp sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của mỗi chúng ta.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Giữ gìn vệ sinh môi trường 1 tiết
Bài 31 : Lớp học xanh 3 tiết
31 Sinh hoạt dưới cờ: – Nghe tổng kết phong trào “Chung tay bảo vệ cảnh quan quê em”.- Hưởng ứng phong trào “Vì một hành tình xanh. Lao động an toàn. 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lớp học xanh 1 tiết – Chuẩn bị các vật liệu: non bia, chai nhựa,…để thực hành làm chậu để trồng cây, con vật bằng các vật liệu đó.Tích hợp GD bảo vệ môi trường: Lớp học xanh, sạch, đẹp giúp mỗi ngày đến lớp luôn vui vẻ và khỏe khoắn.
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Lớp học xanh 1 tiết
Bài 32: Nghề của mẹ, nghề của cha. 3 tiết
32 CHỦ ĐỀ 8: Em tìm hiểu nghề nghiệp Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu với các cô bác phụ huynh về nghề nghiệp của họ. Chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề của mẹ, nghề của cha. 1 tiết Chuẩn bị hình ảnh về nghề nghiệp của cha, của mẹ (Trình chiếu Power Point)Tích hợp GD kỹ năng sống: Nghề nào cũng đáng quý, đáng trân trọng và đem lại lợi ích cho xã hội
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Nghề của mẹ, nghề của cha. 1 tiết
Bài 33 : Nghề nào tính nấy 3 tiết
33 Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5. Tìm hiểu về nghề nghiệp 1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề nào tính nấy 1 tiết
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Nghề nào tính nấy 1 tiết
Bài 34 : Lao động an toàn. 3 tiết
34 Sinh hoạt dưới cờ: – Tham gia hoạt động kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19 – 5.
– Nghe kể chuyện về những công việc Bác Hồ đã trải qua trong thời gian đi tìm đường cứu nước. Tìm hiểu về Đội TNTP HCM – Kể chuyện về Bác Hồ.
1 tiết
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Lao động an toàn. 1 tiết
Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Lao động an toàn 1 tiết
35 Bài 35 : Đón mùa hè trải nghiệm. 3 tiết
Sinh hoạt dưới cờ: Nghe phổ biến về việc chuẩn bị các hoạt động tổng kết năm học. Đón mùa hè trải nghiệm (phòng tránh đuối nước) – Tuyên truyền cách phòng tránh dịch bệnh mùa hè. 1 tiết Tích hợp môn Âm nhạc chủ đề 8 “Mùa hè vui”
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Đón mùa hè trải nghiệm. 1 tiết Tích hợp GD kỹ năng sống: Khi ở nhà, chúng ta nên tránh các trò chơi nguy hiểm, tránh ao hồ sông suối, tham gia vào các CLB âm nhạc, thể dục thể thao của địa phương để có một mùa hè bổ ích.
Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Đón mùa hè trải nghiệm. 1 tiết

Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc lớp 3

Tuần Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp (nếu có) Ghi chú
Chủ đề/Mạchnội dung Tên bài học Tiết học/thời lượng
1 Chủ đề 1: Lễ hội âm thanh Học bài hát: Múa lân 1
2 Ôn bài hát: Múa lân

Đọc nhạc: Bài số 1

1
3 Ôn đọc nhạc: Bài số 1

Thường thức Âm nhạc: Dàn trống dân tộc

1
4 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
5 Chủ đề 2: Em yêu tổ quốc Việt Nam Học bài hát: Quốc ca Việt Nam 1
6 Ôn bài hát: Quốc ca Việt nam

Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc

1
7 Nhạc cụ: Ma – ra – cat (Maracas) 1
8 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
9 Chủ đề 3: Vui đến trường Học bài hát: Vui đến trường 1
10 Ôn bài hát: Vui đến trường

Đọc nhạc: Bài số 2

1
11 Ôn đọc nhạc: Bài số 2

Nghe nhạc: Đi học

1
12 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
13 Chủ đề 4: Em yêu làn điệu dân ca Học bài hát : Khúc nhạc trên nương xa 1
14 Ôn bài hát : Khúc nhạc trên nương xa

Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ

1
15 Nghe nhạc: Suối đàn T`rưng

Thường thức Âm nhạc: Những khúc hát ru

1
16 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
17 Ôn tập cuối học kỳ 1 1
18 Ôn tập cuối học kỳ 1 1
19 Chủ đề 5: Đón xuân về Học bài hát: Đón xuân về 1
20 Ôn bài hát: Đón xuân về

Đọc nhạc: Bài số 3

1
21 Ôn đọc nhạc: Bài số 3

Thường thức Âm nhạc: Giới thiệu đàn Vi – ô – lông (Violon)

Nghe nhạc: Mùa xuân ơi

1
22 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
23 Chủ đề 6: Đẹp mãi tuổi thơ Học bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ 1
24 Ôn bài hát: Đẹp mãi tuổi thơ

Nghe nhạc: Ước mơ hồng

1
25 Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ 1
26 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
27 Chủ đề 7: Âm nhạc nước ngoài Học bài hát: Con chim non 1
28 Ôn bài hát: Con chim non

Đọc nhạc: Bài số 4

1
29 Ôn đọc nhạc: Bài số 4

Nghe nhạc: Van – xơ Pha – vô – rít (Valse Favorite)

1
30 Tổ chức hoạt động

Vận dụng sáng tạo

1
31 Chủ đề 8: Vui đón hè Học bài hát: Hè về vui quá 1
32 Ôn bài hát: Hè về vui quá

Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ

1
33 Thường thức Âm nhạc: Cá heo với Âm nhạc

Hoạt động vận dụng – trải nghiệm

1
34 Ôn tập cuối năm 1
35 Ôn tập cuối năm 1

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật lớp 3

TS tiết trên năm: 35 tiết.

HKI: 18 tiết. HK II: 17 tiết

Số tiết trên tuần: 1 tiết/ tuần

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/
thời lượng
1 Chủ đề 1: Mĩ thuật trong cuộc sống Tiết 1: Mĩ thuật trong cuộc sống Tiết 1 /1 tiết
2 Chủ đề 2 : Sự thú vị của nét Tiết 2: Sự thú vị của nét Tiết 2-4/3 tiết Tích hợp môn toán: Chủ đề 5, bài 25 (Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong,..)

Tiếng việt (HĐ Viết)

3 Tiết 3: Sự thú vị của nét
4 Tiết 4: Sự thú vị của nét
5 Chủ đề 3: Sự kết hợp của các hình cơ bản Tiết 5: Sự kết hợp của các hình cơ bản Tiết 5-7/3 tiết
6 Tiết 6: Sự kết hợp của các hình cơ bản
7 Tiết 7: Sự kết hợp của các hình cơ bản
8 Chủ đề 4: Những mảng màu yêu thích Tiết 8: Những mảng màu yêu thích Tiết 8-10/3 tiết – Tích hợp môn TNXH Bài 28

– Tích hợp môn HĐTN (Bài 28: Cảnh đẹp quê em)

– Tích hợp môn Đạo đức (Vẻ đẹp quê hương; em yêu quê hương)

– Tích hợp môn Tiếng Việt ( Bài 1- Tuần 19: Chuyện bốn mùa)

9 Tiết 9: Những mảng màu yêu thích
10 Tiết 10: Những mảng màu yêu thích
11 Chủ đề 5: Sự kết hợp thú vị của khối Tiết 11: Sự kết hợp thú vị của khối Tiết 11-13/3 tiết Tích hợp môn tiếng Anh – Bài 2

Tích hợp môn toán: Chủ đề 9, bài 46: khối trụ, khối cầu

12 Tiết 12: Sự kết hợp thú vị của khối
13 Tiết 13: Sự kết hợp thú vị của khối
14 Chủ đề 6: Sắc màu thiên nhiên Tiết 14: Sắc màu thiên nhiên Tiết 14-17/4 tiết
15 Tiết 15: Sắc màu thiên nhiên
16 Tiết 16: Sắc màu thiên nhiên
17 Tiết 17: Sắc màu thiên nhiên
18 Tiết 18: Kiểm tra/ đánh giá cuối học kì I
19 Chủ đề 7: Gương mặt thân quen Tiết 19: Gương mặt thân quen Tiết 19-22/4 tiết Tích hợp môn đạo đức (Bài 4: Yêu quý bạn bè)

TNST ( Bài 1: Hình ảnh của em)

20 Tiết 20: Gương mặt thân quen
21 Tiết 21: Gương mặt thân quen
22 Tiết 22: Gương mặt thân quen
23 Chủ đề 8 : Bữa cơm gia đình Tiết 23: Bữa cơm gia đình Tiết 23-26/4 tiết Tích hợp môn Tiếng Việt ( Bài 4- Tuần 1: Luyện tập “Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà”

Tích hợp môn TNST( Bài 18: Người trong một nhà)

24 Tiết 24: Bữa cơm gia đình
25 Tiết 25: Bữa cơm gia đình
26 Tiết 26: Bữa cơm gia đình
27 Chủ đề 9 : Thầy cô của em Tiết 27: Thầy cô của em Tiết 27-30/4 tiết Tích hợp môn Đạo đức( Bài 3: Kính trọng thầy cô giáo)

Tích hợp môn TNST( Bài 12: Biết ơn thầy cô)

28 Tiết 28: Thầy cô của em
29 Tiết 29: Thầy cô của em
30 Tiết 30: Thầy cô của em
31 Chủ đề 10: Đồ chơi từ tạo hình con vật Tiết 31: Đồ chơi từ tạo hình con vật Tiết 31-34/4 tiết
32 Tiết 32: Đồ chơi từ tạo hình con vật
33 Tiết 33: Đồ chơi từ tạo hình con vật
34 Tiết 34: Đồ chơi từ tạo hình con vật
35 Tiết 35: Kiểm tra/ đánh giá cuối năm

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh lớp 3

Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách học sinh được sử dụng trong dạy và học tiếng Anh ở lớp 3 với thời lượng 4 tiết / tuần (140 tiết cho một năm học gồm 35 tuần).

Sách gồm:

  • 1 Starter (Đơn vị bài mở đầu, để phân biệt học sinh đã học tiếng Anh với các em chưa học)
  • 20 Units (Đơn vị bài học)
  • 4 Review & Fun time (Đơn vị ôn tập và Giờ học vui, sau mỗi 5 đơn vị bài học)

Kế hoạch dạy và học:

  • 1 tiết (làm quen với chương trình và sách giáo khoa và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng cho sách Tiếng Anh 3)
  • 3 tiết (Starter)
  • 6 tiết / Unit – đơn vị bài học x 20 = 120 tiết
  • 3 tiết / Review & Fun time – bài ôn tập x 4 = 12 tiết
  • Kiểm tra và chữa bài = 4 tiết

Tổng số = 140 tiết

Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết.

Tuần Tiết Bài/ Unit Nội dung chi tiết Sách học sinh
Tuần 1 1
2

3

4

STARTER

STARTER

STARTER

Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 3 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng

A. Numbers

B. The Alphabet

C. Fun Time

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Tuần 2 5

6

7

8

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Tuần 3 9

10

11

12

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 2

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 14

Trang 15

Trang 16

Trang 17

Tuần 4 13

14

15

16

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Trang 21

Tuần 5 17

18

19

20

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 22

Trang 23

Trang 24

Trang 25

Tuần 6 21

22

23

24

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 4

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 26

Trang 27

Trang 28

Trang 29

Tuần 7 25

26

27

28

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

UNIT 4

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 30

Trang 31

Trang 32

Trang 33

Tuần 8 29

30

31

32

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

UNIT 5

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 34

Trang 35

Trang 36

Trang 37

Tuần 9 33

34

35

36

UNIT 5

UNIT 5

REVIEW 1

REVIEW 1

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Activity 3 – 5

Trang 38

Trang 39

Trang 40

Trang 41

Tuần 10 37

38

39

40

FUN TIME

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 42 – 43

Trang 44

Trang 45

Trang 46

Tuần 11 41

42

43

44

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 6

UNIT 7

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 47

Trang 48

Trang 49

Trang 50

Tuần 12 45

46

47

48

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

UNIT 7

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 51

Trang 52

Trang 53

Trang 54

Tuần 13 49

50

51

52

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 55

Trang 56

Trang 57

Trang 58

Tuần 14 53

54

55

56

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 8

UNIT 9

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 59

Trang 60

Trang 61

Trang 62

Tuần 15 57

58

59

60

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

UNIT 9

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 63

Trang 64

Trang 65

Trang 66

Tuần 16 61

62

63

64

UNIT 9

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 67

Trang 68

Trang 69

Trang 70

Tuần 17 65

66

67

68

UNIT 10

UNIT 10

UNIT 10

REVIEW 2

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Trang 71

Trang 72

Trang 73

Trang 74

Tuần 18 69

70

71

72

REVIEW 2

FUN TIME

Activity 3 – 5

Activity 1 – 3

Kiểm tra Học kì 1

Chữa bài

Trang 75

Trang 76 – 77

Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết.

Tuần Tiết Bài/ Unit Nội dung chi tiết Sách học sinh
Tuần 19 73

74

75

76

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 11

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 6

Trang 7

Trang 8

Trang 9

Tuần 20 77

78

79

80

UNIT 11

UNIT 11

UNIT 12

UNIT 12

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 10

Trang 11

Trang 12

Trang 13

Tuần 21 81

82

83

84

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

UNIT 12

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 14

Trang 15

Trang 16

Trang 17

Tuần 22 85

86

87

88

UNIT 13

UNIT 13

UNIT 13

UNIT 13

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 18

Trang 19

Trang 20

Trang 21

Tuần 23 89

90

91

92

UNIT 13

UNIT 13

UNIT 14

UNIT 14

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Trang 22

Trang 23

Trang 24

Trang 25

Tuần 24 93

94

95

96

UNIT 14

UNIT 14

UNIT 14

UNIT 14

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Trang 26

Trang 27

Trang 28

Trang 29

Tuần 25 97

98

99

100

UNIT 15

UNIT 15

UNIT 15

UNIT 15

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Trang 30

Trang 31

Trang 32

Trang 33

Tuần 26 101

102

103

104

UNIT 15

UNIT 15

REVIEW 2

REVIEW 2

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Activity 3 – 5

Trang 34

Trang 35

Trang 36

Trang 37

Tuần 27 105

106

107

108

FUN TIME

UNIT 16

UNIT 16

UNIT 16

Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 38 – 39

Trang 40

Trang 41

Trang 42

Tuần 28 109

110

111

112

UNIT 16

UNIT 16

UNIT 16

UNIT 17

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 43

Trang 44

Trang 45

Trang 46

Tuần 29 113

114

115

116

UNIT 17

UNIT 17

UNIT 17

UNIT 17

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 47

Trang 48

Trang 49

Trang 50

Tuần 30 117

118

119

120

UNIT 17

UNIT 18

UNIT 18

UNIT 18

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 51

Trang 52

Trang 53

Trang 54

Tuần 31 121

122

123

124

UNIT 18

UNIT 18

UNIT 18

UNIT 19

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Trang 55

Trang 56

Trang 57

Trang 58

Tuần 32 125

126

127

128

UNIT 19

UNIT 19

UNIT 19

UNIT 19

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Trang 59

Trang 60

Trang 61

Trang 62

Tuần 33 129

130

131

132

UNIT 19

UNIT 20

UNIT 20

UNIT 20

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Lesson 1 – Activity 1 – 3

Lesson 1 – Activity 4 – 6

Lesson 2 – Activity 1 – 3

Trang 63

Trang 64

Trang 65

Trang 66

Tuần 34 133

134

135

136

UNIT 20

UNIT 20

UNIT 20

REVIEW 4

Lesson 2 – Activity 4 – 6

Lesson 3 – Activity 1 – 3

Lesson 3 – Activity 4 – 6

Activity 1 – 2

Trang 67

Trang 68

Trang 69

Trang 70

Tuần 35 137

138

139

140

REVIEW 4

FUN TIME

Activity 3 – 5

Activity 1 – 3

Kiểm tra Học kì 2

Chữa bài

Trang 71

Trang 72 – 73

Mỗi đơn vị bài học (Unit) được dạy trong 6 tiết.

Tiết 1: Lesson 1 1. Look, listen and repeat.
2. Listen, point and say.
3. Let’s talk.
Tiết 2: Lesson 1 4. Listen and circle/ tick/ number.
5. Reading & writing qua các dạng khác nhau như Look, complete and read./ Read and complete./ v.v.(để đưa vào sử dụng các cấu trúc trọng tâm mới trong Lesson 1.)
6. Let’s sing/ play.
Tiết 3: Lesson 2 1. Look, listen and repeat.
2. Listen, point and say.
3. Let’s talk.
Tiết 4: Lesson 2 4. Listen and number/ tick.
5. Reading & writing qua các dạng khác nhau như Look, complete/ match/ circle and read. (để đưa vào sử dụng các cấu trúc trọng tâm mới trong Lesson 2.)
6. Let’s play./ Let’s sing.
Tiết 5: Lesson 3 1. Listen and repeat.
2. Listen and circle.
3. Let’s chant.
Tiết 6: Lesson 3 4. Reading qua các dạng khác nhau như Read and match/ tick/ complete/ v.v. (để tổng hợp các cấu trúc trọng tâm mới trong Lesson 1 & 2.)
5. Writing qua các dạng khác nhau như Read and complete/ Answer the questions/ Write the answers/ v.v.)
6. Project

Mỗi đơn vị bài ôn tập (Review) và giờ học vui (Fun time) được thực hiện trong 3 tiết:

Tiết 1 & 2: REVIEW 1. Listen and tick.
2. Listen and number.
3. Reading gồm các dạng như: Read and match.
4. Writing gồm các dạng: Read and complete.
5. Speaking tiếp nối các hoạt động đọc và viết gồm:
Ask and answer.
Tiết 3: FUN TIME 1. Do the puzzle.
2. Quiz time
3. CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Kế hoạch dạy học môn GDTC lớp 3

TS tiết trên năm: 70 tiết

HKI: 18 tiết. HKII: 17 tiết

Số tiết trên tuần: 2 tiết/ tuần

Tuần/tháng Chương trình sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung
Chủ đề/mạch nội dung Tên bài học Tiết học/thời lượng
1 Đội hình đội ngũ Giới thiệu chương trình 1 tiết
Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết Tích hợp: Môn Mĩ thuật: sự thú vị của nét vẽ, các hình cơ bản.Môn toán: nét cong
2 Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
3 Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
4 Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
5 Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
Đội hình đội ngũ Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 1 tiết
6 Đội hình đội ngũ Giậm chân tại chỗ, đứng lại 1 tiết
Đội hình đội ngũ Giậm chân tại chỗ, đứng lại 1 tiết
7 Đội hình đội ngũ Giậm chân tại chỗ, đứng lại 1 tiết
Đội hình đội ngũ Giậm chân tại chỗ, đứng lại 1 tiết
8 Bài thể dục Kiểm tra đánh giá ĐHĐN 1 tiết
Bài thể dục Động tác vươn thở, động tác tay 1 tiết
9 Bài thể dục Động tác vươn thở, động tác tay 1 tiết
Bài thể dục Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng. 1 tiết
10 Bài thể dục Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng. 1 tiết
Bài thể dục Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng. 1 tiết
11 Bài thể dục Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa 1 tiết
Bài thể dục Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác Điều hòa. 1 tiết
12 Bài thể dục Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa. 1 tiết
Bài thể dục Kiểm tra bài thể dục 1 tiết
13 Bài thể dục Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
Bài thể dục Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
14 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập di chuyển theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
15 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải 1 tiết
16 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải. 1 tiết
17 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải. 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải. 1 tiết
18 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Trải nghiệm biểu diễn bài thể dục phát triển chung với nhạc. 1 tiết
Sơ kết học kì 1 1 tiết
19 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải. 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
20 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng 1 tiết – Tích hợp môn toán
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
21 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ thẳng 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải. 1 tiết
22 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải. 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải. 1 tiết
23 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp di chuyển nhanh dần theo vạch kẻ sang trái, sang phải. 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Các động tác quỳ ngồi cơ bản 1 tiết
24 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Các động tác quỳ ngồi cơ bản 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Các động tác quỳ ngồi cơ bản 1 tiết
25 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản 1 tiết
Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản 1 tiết
26 Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản Bài tập phối hợp các tư thế quỳ ngồi cơ bản 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác di chuyển không bóng. 1 tiết
27 Thể thao tự chọn Động tác di chuyển không bóng. 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác di chuyển không bóng. 1 tiết
28 Thể thao tự chọn Động tác di chuyển không bóng. 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác dẫn bóng 1 tiết
29 Thể thao tự chọn Động tác dẫn bóng 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác dẫn bóng 1 tiết
30 Thể thao tự chọn Động tác dẫn bóng 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay 1 tiết
31 Thể thao tự chọn Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay 1 tiết
32 Thể thao tự chọn Động tác tung – bắt bóng bằng hai tay 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác ném rổ hai tay trước ngực 1 tiết
33 Thể thao tự chọn Động tác ném rổ hai tay trước ngực 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác ném rổ hai tay trước ngực 1 tiết
34 Thể thao tự chọn Động tác ném rổ hai tay trước ngực 1 tiết
Thể thao tự chọn Động tác ném rổ hai tay trước ngực 1 tiết
35 Thể thao tự chọn Trải nghiệm : Thi đua tâng cầu và chuyền cầu 1 tiết
Thể thao tự chọn Tổng kết môn học 1 tiết

Tải về: 

Download (PDF, Unknown)